Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Schoonheidssalon &Pedicure Paula of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula, Paula Jansen de Vries, Lange Wal 70, 6826 NE Arnhem
De salon is bereikbaar via: telefoon: 026-3628070 of e-mail: paula@schoonheidssalonpaula.com

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula en met welk doel
Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard.
a. Voor- en achternaam
b. Geboortedatum
c. Adresgegevens
d. Telefoonnummer en e-mailadres
e. Intakeformulier met behandelplan en eventuele gezondheidsgegevens
f. Productgebruik tijdens gegeven behandeling en thuisgebruik
g. Facturen en/of betalingen

2.2. Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
• Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
• Bevestiging van afspraken
• het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking.
b. Uw gezondheidsgegevens en behandelplan worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren
c. De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat
d. Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Informatie verstrekking aan derden:
Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstekken als dit medisch noodzakelijk is en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula terecht kwam via de website van een derde.

4. Bewaartermijnen
Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Voor de belasting dient ben ik verplicht een deel van uw gegevens 7 jaar te bewaren.

6. Beveiligingsmaatregelen
Schoonheidssalon & Medsich Pedicure Paula neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met paula@schoonheidssalonpaula.com

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula.

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken
Contact gegevens
Schoonheidssalon & Medisch Pedicure Paula
Lange Wal 70
6826 NE Arnhem
Tel: 026-3628070
www.schooheidssalonpaula.com